vragen over letselschade?

Een ongeval kan grote gevolgen hebben. Blijvende gevolgen zelfs. Met betrekking tot uw gezondheid bijvoorbeeld. Of met betrekking  tot uw werk en andere activiteiten, zoals de werkzaamheden in en om uw woning of uw hobby’s. Als u ondernemer bent kunnen de werkzaamheden stagneren en kan het voortbestaan van de onderneming in gevaar komen. (nood)Maatregelen en voorzieningen moeten dan snel getroffen (kunnen) worden.

Gevolgen van een ongeval leiden vaak tot extra kosten en vermindering van inkomsten, schade.

Als het ongeval u is overkomen door toedoen van iemand die op basis daarvan aansprakelijk gehouden kan worden volgt een overleg over vergoeding van de schade die voor u is ontstaan (en mogelijk in de toekomst nog ontstaat).

Dat overleg is lastig. Omdat het over u zelf gaat. Omdat de gevolgen mogelijk groot of onoverzichtelijk zijn. Omdat het over zaken gaat waar u niet eerder mee te maken hebt gehad.  Soms ook omdat het overleg voor u onprettig verloopt of u onzeker maakt. Of omdat u zelf (tijdelijk) niet in staat bent om overleg te plegen en besluiten te nemen.

Als u in de positie bent gekomen om zo’n overleg met uw of een verzekeringsmaatschappij te voeren kan het daarom verstandig zijn om uw belangen professioneel te laten behartigen.

Als u geconfronteerd wordt met letselschade en voor u gezondheid, werk en herstel van kracht en eigen verantwoordelijkheid de grootste belangen zijn en de inzet in het overleg met de verzekeringsmaatschappij (en de veroorzaker)  gericht mag zijn op

  • oplossingen, zodat zoveel mogelijk schade word beperkt en opgevangen,
  • een faire vergoeding van schade,
  • respect voor wederzijdse belangen
  • en open, directe en duidelijke communicatie

dan is LETSELSCHADECASE hèt alternatief voor juridisch en commercieel georiënteerde schaderegelaars die zich vooral concentreren op strijd en geld.

Samenwerken aan het realiseren van een door alle betrokkenen gewaardeerd resultaat kenmerkt mijn werkwijze. Kennis van zaken en een ruime ervaring mijn basis.

Wilt u daar meer over weten?

Kijk dan op LETSELSCHADECASE,

bel me op nummer (06) 427 03 174

of mail naar: info@letselschadecase.nl

LETSELSCHADECASE

Cees de Bil

Advertenties
%d bloggers liken dit: