intermezzo: the piano tuner (korte film)

korte film die een mooi impliciet antwoord geeft op de vraag waarom authenticiteit de enige manier is om verder te komen…

come as you are,

the piano tuner:

het delen via Vimeo blijkt te worden geblokkeerd, daarom hierbij een paar links die (vooralsnog) wel werken:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WmrjKjGQ8jQ

http://www.lstudio.com/films-on-l/the-piano-tuner.html

http://www.popscreen.com/v/6mLSV/LACCORDEUR-The-Piano-Tuner-English-Subtitles

Advertenties

Jouw Stijl

Uniek ben je ook door jouw eigen stijl. Jouw persoonlijkheid en eigenheid worden er zichtbaar in. Een mooie leidraad ook voor ondernemers (in crisistijd en daarbuiten). Daarom deze ‘gastblog’  van Maya Angelou:

Stijl

Inhoud is van groot belang, maar de waarde van stijl moet niet worden onderschat. Dat wil zeggen, er moet niet alleen aandacht besteed worden aan wat

er wordt gezegd, maar ook aan hoe het wordt gezegd; aan wat we dragen evenals aan hoe we het dragen. In feite moeten we ons bewust zijn van alles wat we doen en van hoe we alles doen.

Manieren en respect voor stijl kunnnen ontwikkeld worden als je leergierig bent en een bedreven leraar hebt. Aan de andere kant kan iedereen die oplet zonder leraar dezelfde resultaten bereiken door simpelweg het gestage voorbijtrekken van de menselijke parade zorgvudig in de gaten te houden.

Probeer nooit je de manieren van een ander eigen te maken, want de diefstal zal onmiddellijk opvallen en de dief zal er even belachelijk uitzien als een roodborstje waar haastig pauweveren in gestoken zijn. Stijl is zo uniek en onoverdraagbaar, zo volmaakt persoonlijk als een vingerafdruk. Het is verstandig om de tijd te nemen een eigen wezen te ontwikkelen, de dingen waar je goed in bent te versterken en de elementen die een goede persoonlijkheid kunnen belemmeren en verzwakken te elimineren.

Iedereen met charme en enig zelfvertrouwen kan zich in en door kringen bewegen die variëren van de meest bevoorrechten tot de meest hulpbehoevenden. Stijl zorgt ervoor dat iemand noch inferieur lijkt op de ene plaats, noch superieur op de andere. Met goede manieren en verdraagzaamheid, de meest verheven blijken van stijl, is het vaak mogelijk iets rampzaligs om te vormen tot iets gunstigs. Veel mensen maken beledigende of kleinerende opmerkingen zonder na te denken, maar iemand met verstand en stijl neemt de tijd om iedere situatie te beoordelen op zijn positieve en negatieve mogelijkheden. Een verstandige reactie op een schimpscheut kan een lomp individu ontwapenen en het vermogen om te kwetsen teniet doen.

Dit is niet de zoveelste aansporing om de andere wang toe te keren, hoewel ik van mening ben dat dit nu en dan doeltreffend kan uitwerken. Het is liever gezegd een aanmoediging om ongunstige omstandigheden tegemoet te treden met de bedoeling en stijl om ze de baas te worden. Verwikkelingen met redeloze mensen leveren je meestal niets beters op dan een geprikkeld zenuwstelsel en een verstoorde spijsvertering.

Maya  Angelou

 uit: ‘Wouldn’t take nothing for my journey now’ (1993)

vertaald als ‘De reis zou licht zijn’

door Kathleen Rutten (1994)

uitgeverij De Geus, ISBN 90 5226 187 3

Medische fouten: openheid en communicatie zijn het beste medicijn

Wie een medische behandeling ondergaat verwacht daarvan beter te worden. Ook als uiteindelijke genezing er niet in zit wordt met die behandeling een positieve bijdrage beoogd. Niet altijd is dit ook het daadwerkelijke resultaat. Complicaties en fouten kunnen veroorzaken dat de patiënt erop achteruit gaat in plaats van vooruit. Als er een fout wordt gemaakt blijkt dat nog vaak een pijnpunt op zich.

verdachte_sterfgevallen_niet_gemeld

“Er zijn prikkels waardoor artsen en zorgverleners fouten geheim houden. Als jij de laatste stap hebt gezet bij die patiënt, dan moet je uitkijken want je hebt zo het Openbaar Ministerie of de tuchtrechter aan je broek. En dat maakt dat mensen prikkels hebben om het onder de pet te houden.” Aldus Jan Klein, hoogleraar patiëntveiligheid aan de Erasmus Universiteit in RTL Nieuws

Ik ben benieuwd wat die prikkels zijn? Angst voor vervolging? Dat lijkt me echte onzin. Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, dat kan ook eigenlijk niet anders. Juist wie daar niet voor uitkomt maakt zich kwetsbaar: dat tast vertrouwen en geloofwaardigheid aan. Veel meer dan de gemaakte fout.

En is het de rechter die in het vizier gehouden moet worden in het omgaan met fouten? Waar is dan de zorg voor de benadeelde klant, waar de wil om te leren en het vak verder te ontwikkelen?

Beslotenheid is duister

Als jurist en begeleider van patiënten die in verband met de voor hen soms verstrekkende gevolgen van een medische fout daarover in gesprek moeten en willen met de behandelaar en de verzekeringsmaatschappij valt mij ook meer dan eens de afhoudende beslotenheid op.

De dokter mag al snel niets meer zeggen van de verzekeringsmaatschappij en de uiterst gespecialiseerde verzekeraar begrijpt niet snel wat nu eigenlijk de vraag is, het verwijt…

Patiënten verwijten dokters hun fouten niet op zoek naar een afrekening, ze willen wel graag goed geholpen worden. Ook na een fout. Die is dan namelijk al gemaakt. De vraag is dan: hoe nu verder? En wat mag ik nu van u verwachten?

Lege artis

Dokter ik zie kramp! Kan ik u wellicht helpen? Of mag ik, zoals in menig behandelkamer tegenwoordig te doen gebruikelijk is, de vraag beantwoorden met een tegenvraag: “dokter, wat denkt u er zelf van?“

Of het nu de dokter is of de verzekeraar die het daglicht en de openheid schuwt, de vraag van de klant is duidelijk: sta voor je prestaties, ook als die niet zijn zoals je graag had gewild. De verzekering is er niet voor niets, dat is een waarborg voor wie schade heeft geleden. ‘Prikkels’ om die voorziening niet open en constructief in te zetten voor het oplossen van de problemen die door fouten zijn ontstaan zijn niet anders dan pervers.

Die schade is soms groot en dan zijn constructief overleg en oplossingen voor ontstane (gezondheids)problemen niet alleen vanuit het recht gezien een noodzaak maar ook een belangrijke, en naar mijn idee zelfs eerzame, maatschappelijke taak. In alle openheid uit te voeren. Zodat het gesprek tussen dokter en patiënt weer kan ontspannen en het vertrouwen kan worden hersteld. En er ook meer ruimte is om van fouten iets te leren.

Ook dat is onderdeel van het ‘lege artis’ (volgens de regels van de kunst), het beoordelingscriterium voor medisch handelen. En maakt de misplaatste angst voor rechters overbodig.

hoe overtuig je nieuwe klanten?

29/04/2012 1 reactie

.

..

Jos Burgers’ tijdloze inzichten:

..

De eigen ervaring van klanten en ambassadeurs zijn de meest overtuigende verkoopargumenten:

stop met verkopen en start met helpen. Laat de klant ervaren wat jij in de aanbieding hebt en hoe je dat pres(en)teert.

1. wees duidelijk voor je klanten en ambassadeurs en kies!

2. ambassadeurs, beloon ze

3. de gemiddelde klant bestaat niet, behandel ongelijke klanten daarom ongelijk

4. maak van een klager een fan en ambassadeur

bedank de klager, los het probleem op, ga niet in discussie en kijk daarma naar de oorzaak

5. wat verkoop je nu eigenlijk echt of… waar worden klanten gelukkig van?

Simon Sinek: vertrouwen is de basis voor succes

When someone believes what you believe…

 • there is more confidence to take risks
 • there is more confidence to experiment, which requires failure by the way
 • there is more confidence to go off and explore
 • knowing that there is someone from within our community, who believes what we believe,  who we trust and who trusts us, who will watch our back, help us when we fall over and watch our stuff and looking after our children while we are gone
 • our very survival depends on our ability to surround ourselves with people who believe what we believe
…zo opende Simon Sinek zijn TEDx speech in Maastricht vorig jaar.

Zijn eerdere speech uit 2009 is inmiddels een TEDx-klassieker, zoals ook zijn boek ‘start with why’ een megaseller werd.

vertrouwen is de basis voor actie en resultaat

Wat maakt dat je het vertrouwen krijgt en succesvol bent in het meekrijgen van grote groepen volgers die je ideologisch of commercieel tot ver boven het maaiveld uit stuwen.

De gemeenschappelijke succesfactor van Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Steve Jobs, Richard Branson is authenticiteit: de reden waarom zij doen wat ze doen (of gedaan hebben) en de geloofwaardigheid daarvan zijn de basis voor verbinding en gevolg

binnen

‘trust comes from a sense of common values and beliefs’ zegt Sinek daarover ook, gemeeschappelijke waarden en overtuigingen. Die komen van binnenuit. Wat jou beweegt en inspireert is wat jouw geloofwaardigheid bepaalt. De verbindingslijn loopt van binnen naar binnen. Onaantastbaar daardoor voor invloeden van buitenaf die aan de oppervlakte blijven.

het verschil

Op gedragsbeïnvloeding gerichte (massa)communicatie is er verschillende gradaties: voorlichting (ideëel), propaganda (ideologisch) en reclame (commercieel). De succesgraadmeter van de authenticiteit en geloofwaardigheid geldt voorn alle drie naar mijn idee in gelijke mate. Actie volgt pas na vertrouwen.

Waarin het misgaat onderstreept de genadeloze voorwaarde van een (h)echt vertrouwen. Je ziet het vaak bij politici. Hun ster rijst snel als ze nieuwe en/of geloofwaardige ideeën met overtuiging weten te formuleren. Zodra zij echter zelf in de gaten krijgen waardoor hun succes wordt verklaard ontstaat het risico van effectbejag en gaat de boodschap ten onder in manieren waarmee haar geloofwaardigheid en die van de boodschapper verdwijnt. Het is maar weinigen gegeven die authenticiteit ten volle te bewaren.

De erfzonde van de authenticiteit hoorde ik filosoof Maarten Doorman dat zo vaak vertoonde verlies recent in een boekenprogramma op tv noemen. Hij heeft er een studie aan gewijd, het essay: ‘Rousseau en ik‘ is daarvan de weerslag (Wim Brands in gesprek met Maarten Doorman, VPRO TV, Boeken, 18 maart 2012 – vanaf 15′:24″)

Het deed me denken aan het prachtige boekje van Sartre ‘tussen de raderen’ (l’ engrenage) dat de verwording van de leiders van de Franse Revolutie beschrijft: dat zij zijn geworden net als degenen die ze verdreven hebben, is de pijnlijke constatering van het teloor gegane idealisme dat haar authenticiteit aan het pluche verloor…

voelbaar, zichtbaar zelfs

Maar het kan: ik zie nog Nelson Mandela, 90 jaar oud en broos, op het moment dat hij zojuist een kleindochter had verloren ook nog eens, zwaaiend door het voetbalstadion rijden voorafgaand aan de WK voetbalfinale van 2010. Onweerstaanbaar authentiek. Ontegenzeggelijke geloofwaardigheid. Kippenvel.

Ben benieuwd of Simon Sinek het moeras ook zelf weet te omzeilen. 28 maart is hij in Rotterdam.

funtheory III: business happiness – geluk is vooral mindset

03/03/2012 2 reacties

Geluk is een keuze… nou ja, je kan er in elk geval zelf veel aan doen. Positieve psychologie onderbouwt deze stelling met praktische handvatten. Psycholoog Shawn Achor vertelt in zijn TED-talk hoe dat werkt en op welke wijze plezier bijdraagt aan beter werk.

theorie

Plezier als wetenschap, valt daar LOL aan te beleven? Jazeker! En zoals zo vaak begint het met met een blik vanaf de andere kant. We zijn geneigd te denken dat als we hard werken daardoor goede resultaten ontstaan en dan volgt het plezier vanzelf, toch? Nee zegt Achor, het begint met plezier, en juist dan volgt het goede (samen)werken en een mooi resultaat. Kijk, dat is funtheory waarmee je in de praktijk wat kunt. Hoe het werkt?

Succes is niet wat geluk veroorzaakt. Succes heeft een catch 22*: elke keer als je je doel hebt bereikt gaat je brein koortsachtig op zoek naar het volgende doel. Meer, verder, mooier en…. nog niet bereikt. Geluk is op deze manier altijd een stap van je verwijderd. Conclusie: succes gaat niet vooraf aan geluk en plezier.

Als je begint met een focus op plezier creëer je een “happiness advantage”.

Een positieve instelling:

 • stimuleert je intelligentie
 • maakt je creatiever
 • geeft je (meer) energie

en leidt tot

 • meer productiviteit
 • meer verkoopresultaat
 • minder fouten
 • toenemende effectiviteit

oefening

Sneller, meer en beter… Plezier zorgt voor het aanmaken van dopamine. Meer dopamine leidt niet alleen tot meer plezier maar stimuleert ook je bewustzijn en lerend vermogen. Waar Achor nog bescheiden spreekt van een uitdijende rimpeling in het water roept dat bij mij het beeld op van de opwaartse spiraal. Up the vortex met plezier, zoals Michiel Drijber (IEDP) ons ook graag leert.

Oefening helpt je een positieve mindset eigen te maken. Ja, zoals altijd, je moet er wel wat voor doen, maar dat verzekert je dan wel van veel plezier:

oefen jezelf twee minuten per dag, 21 dagen achter elkaar:

 • schrijf dagelijks drie nieuwe dingen op waar je blij mee bent, het opschrijven helpt je ze te memoreren en je aandacht te richten op positieve ervaringen
 • mediteer, het helpt je te focussen in de drukte van alledag waarin zo veel dingen tegelijkertijd om jouw aandacht vragen
 • doe iemand een plezier, bij voorbeeld door een aardige mail te schrijven. ‘Random acts of kindness’ verspreiden de positieve oriëntatie

praktijk

Voornemen helpt niet, het is een kwestie van doen.

Positieve psychologie helpt de wereld mooier worden, om te beginnen zoals jij die ervaart. En als jij blij bent en dat met anderen deelt… ja dan gaan we er allemaal met plezier op vooruit.

Je moet er wel even voor gaan zitten, want als een Matthijs van Nieuwkerk achter de autocue raast Achor in 12 minuten door je brein, maar gelukkig is er ook ondertiteling bij en kan je pauzeren en replayen. Een verhaal dat staat: the happy secret to better work:

_____________________________________________________________________________________________

*) Catch 22 is het – voor mij – nog altijd met afstand beste boek over de waanzin van oorlog en is het verhaal van Joseph Heller over een Amerikaanse luchtmachtbasis in een imagnaire plaats in Italië gedurende WOII. De piloten die zich melden voor hun gevaarlijke job mogen na een vooraf bepaald aantal succesvolle vluchten terug naar huis. Een onsuccesvolle vlucht is zoals je begrijpt in de gegeven omstandigheden ‘einde oefening’. Het benodigde aantal successen blijkt echter ook onhaalbaar. De legerleiding stelt dat namelijk naar believen bij met een beroep op paragraaf 22…

Psychisch knel door je werk? samenwerken kan veel schade voorkomen

20/02/2012 1 reactie

“hulp bieden aan hen die dat behoeven”, de eerste ‘wet’ die agenten in opleiding leren, blijkt vaak niet voor henzelf te gelden als zij door ervaringen in hun werk in de problemen komen. Dat maakt die regel wrang. Aandacht voor wie psychisch in de knel komt kan veel schade en leed voorkomen.

Een reportage van KRO Brandpunt onderstreept dat aandacht voor psychische problemen die door het werk ontstaan nog altijd geen vanzelfsprekendheid is. Die spanning is niet altijd te voorkomen. Zeker in beroepen waarin je in extreme situaties terecht kan komen. Als politieman of –vrouw weet je ook waar je aan begint.

gevolgen overspanning

Hulpverleners komen in bijzondere situaties terecht die behoorlijk kunnen ontregelen. Vanwege de dreiging, de indrukwekkendheid en/of een opstapeling van gebeurtenissen kan dat tot ernstige klachten leiden. Zodanig soms dat dit een verder (goed) functioneren in de weg staat. Bij anderen dan deze hulpverleners kan een lange en voortdurende psychische overspanning soortgelijke gevolgen hebben.

Klachten zijn niet altijd te voorkomen, hun soms schrijnende en verstrekkende gevolgen voor een belangrijk deel vaak wel. Dat vraagt aandacht, samenwerking, overleg en vertrouwen.

De reportage verhaalt over ‘strijd om erkenning’, ‘in de steek gelaten zijn’, ’niet gezien worden’, ‘niet meer dan een (dienst) nummer ’,  ontslagen, vergeten en in de kou….

cultuur

De minister belooft verbetering met (juridische) erkenning en recht op zorg. Dat klinkt positief. Of het de benodigde cultuuromslag in gang zet moeten we nog zien. Die hangt niet primair af van regels en rechten. Daarvoor is weten, zien, willen en doen bepalend. Zeker is dat te lang wachten problemen en gevolgen verdiept en verergert.

Uit een artikel in Trouw blijkt dit ook : “(politieke partijen) …willen het recht op (na)zorg wettelijk vastleggen, zoals voor militairen al in de Veteranenwet is gebeurd. Defensie is de enige sector die ondersteuning biedt aan oud-medewerkers, maar dat blijkt ook geen garantie voor een sluitende aanpak. Veel veteranen mijden zorg omdat ze denken dat ze lang op hulp moeten wachten en van het kastje naar de muur worden gestuurd.”

(Langdurig) ziek kan gemakkelijk het begin zijn van een neerwaartse spiraal naar lastig, conflict en ontslag.

sterk(er) werk

Samenwerken, begeleiding tijdig opstarten en hulp zoeken kunnen die neerwaartse beweging stoppen en van richting laten veranderen naar herstel, versteviging van de relatie en motivatie, naar voortgezet sterk werk.

Hulp zoeken kan ook via de invalshoek van letselschade (gezondheidsschade door het werk). Een juridische ruggensteun kan, mits gericht op overleg en het vinden van oplossingen helpen om het juridische gevecht te voorkomen.

logo_zww

de brandpuntreportage: agenten in de stress